jueves, 17 de diciembre de 2009

Obradoiro " Informática para Maiores e Menores"


O Instituto Germinal ten previsto realizar nas próximas datas un obradoiro de informática para maiores e menores.

Obxectivo: conseguir a capacitación da persoa maior no contorno
informático, contando coa axuda e apoio dun familiar menor de idade. Ao mesmo
tempo que contribuir ao fomento dun intercambio e colaboración
interxeneracional.
Destinatarios: persoas maiores de 55 anos e nenas/os menores de 14 anos.
Duración: o obradoiro terá unha duración total de 12 horas, distribuidas
en 2 horas diarias durante os días 23, 28, 29, 30 de Decembro de 2009 e, 4 e 5 de Xaneiro de 2010.
Horario: 10:30 a 12:30 h. 
Lugar: Centro Cívico Os Rosais.


Para máis información e anotarse, chamar o teléfono 881.88.75.38

jueves, 19 de noviembre de 2009

Actos previstos para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género

Con motivo de la celebración del 25 de Noviembre,  "Día Internacional contra la Violencia de Género",  se realizará en A Coruña las siguientes actividades:

El taller "Outras maneiras de ser home". Mañana, 20 de Noviembre, en el Forum Metropolitano de 17:00 a 20:30 h. Para soliciltar información y anotarse para participar, llamar al teléfono 981184356.


  El acto central,  25 de novembre, se realizará una convocatoria que tendrá lugar en el Obelisco, a las 20:00 h. "Unha vítima, uns zapatos", donde se solicita a la ciudadanía a que lleven un par de zapatos en recuerdo de cada víctima de violencia de género.    

  viernes, 6 de noviembre de 2009

  Entra en vigor el distintivo de igualdad estatal para empresas

  Su objetivo es fomentar las buenas prácticas en el ámbito de la igualdad de oportunidades y se concederá a aquellas compañías españolas destacadas por la puesta en marcha de políticas de no discriminación entre mujeres y hombres.

  El logotipo fue aprobado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Igualdad el 23/10/09, y publicado en el BOE de 3/11/09 (Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo "Igualdad en la Empresa") y se trata de una marca de excelencia para las empresas, que lo podrán utilizar en sus relaciones comerciales y con fines publicitarios. Se convocará anualmente y tendrá una vigencia de tres años, si bien las empresas distinguidas deberán remitir un informe anual que será evaluado por la Dirección General para la Igualdad en el Empleo del Ministerio de Igualdad.

  Entre otros criterios, en la concesión del sello se tendrán en cuenta la existencia de planes de conciliación de la vida personal y laboral; la adopción de programas de igualdad; el equilibrio entre mujeres y hombres en los distintos niveles profesionales, y la publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa.

  Se trata de una marca de excelencia en igualdad de ámbito estatal que servirá de estímulo y reconocimiento a aquellas empresas del territorio español comprometidas con la igualdad y que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos como los servicios, productos y publicidad de la empresa.

  martes, 3 de noviembre de 2009

  CAMPAÑA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA MUJER

  Según los cálculos de Naciones Unidas, cada año en el mundo hay alrededor de dos millones de mujeres y niñas que son explotadas sexualmente como víctimas de trata. 

  Sumándonos a esta causa, dejamos aquí las viñetas de la nueva campaña del Ministerio de Igualdad contra la trata de mujeres.

  viernes, 2 de octubre de 2009

  A CONCELLERÍA DE IGUALDADE DO CONCELLO DA CORUÑA PRESENTOU O FESTIVAL MULLERES ARTE+PARTE=2


  Por segundo ano consecutivo, a Concellería de Igualdade e Participación Cidadá do Concello da Coruña celebrará este festival, nesta ocasión baixo o anagrama. Mulleres Arte + Parte = 2
  O feito de reunir nun mesmo espazo, e baixo unha etiqueta común, a artistas locais xunto con artistas consagradas, ou emerxentes, converte esta cita nun marco incomparable e nun referente indispensable para a promoción da nosa cidade ou comunidade, e de artistas locais de disciplinas variadas. Pintura, fotografía, grafismo urbano, cine documental, grupos musicais ou cómic danse a man nunha macroexposición que reivindica o protagonismo feminino nas artes.

  miércoles, 16 de septiembre de 2009

  SEGUIMOS LOITANDO POLA IGUALDADE

  O pasado luns rematou o prazo para solicitar as axudas para o financiamento da posta en marcha e mantemento de plans de igualdade en empresas, pero o noso traballo non termina. Animamos a todas as empresas galegas a pararse e analizar a súa estrutura, os seus procesos, a súa comunicación tanto interna como externa... ¿son realmente igualitarios? ¿Teñen en conta a perspectiva de xénero? ¿Poden estar xerando algunha discriminación que lle alonxe de ser considerada unha organización socialmente responsable?

  Non temos que olvidar que a igualdade forma parte do que entendemos como responsabilidade social corporativa e, polo tanto, unha empresa na que exista calquera discriminación por razón de xéneronon pode considerarse unha organización responsable. E isto lle afecta de moitas formas diferentes, tanto a nivel de publicidade e imaxe externa, como nos niveis de producción da propia entidade que poden verse afectados se os traballadores/as se atopan en situacións de desigualdade e discriminación.

  As administracións públicas son conscientes disto, por iso teñen establecido nas súas respectivas normas (concretamente Lei Galega do Traballo en Igualdade das Mulleres de Galicia no seu artigo 19) a preferencia na adxudicación de contratos públicos para aquelas empresas responsables neste ámbito.

  Máis información: Instituto Germinal, Tlf. 881 887 538

  martes, 25 de agosto de 2009

  NOVAS SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE PLANS DE IGUALDADE

  Consciente da importancia da igualdade de homes e mulleres no ámbito laboral, a Xunta de Galicia convocou subvencións para fomentar a implantación de plans de igualdade a través das cales poderá financiarse tanto a asesoría técnica como as accións formativas que sexan necesarias, creación de infraestructuras para mellorar a conciliación, etc.

  O prazo estará aberto ata o 13 de Setembro e poderán solicitar a axuda as pemes que teñan o seu domicilio social en Galicia, ou delegación ou sucursal cun mínimo do 10% do persoal na Comunidade Autónoma.

  Máis información: Tlf 881 887 538
  Institutogerminal@gmail.com

  miércoles, 5 de agosto de 2009

  ¿Cómo percibimos a violencia de xénero?

  A enquisa realizada pola Delegación do Gobierno sobre a percepción da poboación respecto á violencia de xénero amosa diferencias significativas en función dos sexos. Por un lado están as mulleres, que se amosan máis preocupadas y expresan máis rechazo, xustificando a violencia en base a problemas individuais do agresor como poden ser problemas psicolóxicos.

  Pola súa parte, os homes xustifícana en base a elementos externos marcados polas referencias sociais e consideran a violencia como algo inevitable, en parte culpa da muller que non denuncia; ademáis disto, cren que un comportamento agresivo os fai máis atractivos.


  Os datos máis preocupantes:

  • O 7,1 % considera a violencia inevitable e o 1,3 % aceptable
  • Un 3,8 % non a considera un problema grave
  • O 5% xustifica as agresións.

  viernes, 17 de julio de 2009

  ARRANCA A FORMACIÓN EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

  Recentemente arrancou a plataforma de teleformación do Instituto Germinal a través da cal buscamos lograr unha maior igualdade entre homes e mulleres tamén no ámbito laboral. Trátase de tres módulos diferenciados que ofertamos tanto conxuntamente coma por separado, en función das necesidades da empresa interesada.

  • O primeiro dos módulos titúlase SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDADE DE XÉNERO e supón unha primeira aproximación ao campo da igualdade de oportunidades, a corresponsabilidade ou a utilización de linguaxe non sexista, entre outros.

  • O segundo módulo, RELACIÓNS PERSOAIS NO ÁMBITO LABORAL, aborda a problemática do acoso sexual no traballo, o mobbing e o burnout, sempre desde unha perspectiva de xénero.

  • O terceiro e último bloque temático está específicamente orientado ás mulleres das empresas, como o seu propio nome indica: HABILIDADES DIRECTIVAS PARA MULLERES. A través deste módulo buscamos potenciar as habilidades e capacidades que as mujeres poden necesitar á hora de abordar postos de responsabilidade ou de xestión de persoas na empresa, tales como liderado, comunicación, negociación, etc.

  Para máis información acerca da formación ou como contratala no dubiden en contactar con nos no tlf. 881 887 538 ou no enderezo de correo electrónico institutogerminal@gmail.com

  SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DE PLANS DE IGUALDADE NAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS

  O Ministerio de Igualdade convocou subvencións para cubrir os costes da realización de plans de igualdade en empresas, incluindo os derivados da asistencia técnica, asesoría e accións formativas. A convocatoria, dirixida a empresas de entre 30 y 250 traballadores/as, estará aberta ata o vindeiro 30 de Xullo.

  Desde o Instituto Germinal contamos con gran experiencia na presentación deste tipo de axudas e por iso nos ofrecemos non só para levar a cabo o plan de igualdade da súa empresa, senon tamén para axudarlle na presentación desta subvención, evitando que a súa organización se sobrecargue de traballo.

  Para máis información contacte con nós a través de calquera dos seguintes medios:

  Tlf: 881 887 538
  e-mail:
  institutogerminal@gmail.com