miércoles, 5 de agosto de 2009

¿Cómo percibimos a violencia de xénero?

A enquisa realizada pola Delegación do Gobierno sobre a percepción da poboación respecto á violencia de xénero amosa diferencias significativas en función dos sexos. Por un lado están as mulleres, que se amosan máis preocupadas y expresan máis rechazo, xustificando a violencia en base a problemas individuais do agresor como poden ser problemas psicolóxicos.

Pola súa parte, os homes xustifícana en base a elementos externos marcados polas referencias sociais e consideran a violencia como algo inevitable, en parte culpa da muller que non denuncia; ademáis disto, cren que un comportamento agresivo os fai máis atractivos.


Os datos máis preocupantes:

  • O 7,1 % considera a violencia inevitable e o 1,3 % aceptable
  • Un 3,8 % non a considera un problema grave
  • O 5% xustifica as agresións.

No hay comentarios: